Udžbenički komplet Škrinjica slova i riječi 4, 2. dio (za 4. razred), izdavača Alfa, čije su autorice Dubravka Težak, Marina Gabelica, Vesna Marjanović i Andrea Škribulja Horvat predstavlja filmove Filmske naSTAVe!

U digitalnom udžbeniku nalaze se poveznice na sve filmove koje su izradila djeca iz osnovnih škola diljem Hrvatske. Zajedno s Alfom potičemo učenike i njihove profesore da prouče filmske festivale dječjeg filmskog stvaralaštva i da se sami okušaju u snimanju filmova!