Voditelji

@ Tuškanac

Ana Đordić

osnivačica, voditeljica Filmske naSTAVe @ Tuškanac

Ana Đordić (Zagreb, 1983.) diplomirala je kroatistiku i filozofiju te 2021. doktorirala filmologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste je godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana u naslovno nastavno zvanje predavačice u znanstvenoj grani filmologije. Radi kao nastavnica Hrvatskog jezika i Filmske umjetnosti u XIII. gimnaziji. Uz izv. prof. Jelenu Modrić, od 2012. predaje na Školi medijske kulture „dr. Ante Peterlić“, a 2013. osniva program Filmska naSTAVa. Od iste je godine članica selekcijske komisije Filmske revije mladeži i Four River Film Festivala, a bila je članicom selekcijskih povjerenstava ili žirija i drugih festivala filmova mladih te Državnog povjerenstva Smotre hrvatskoga školskog filma. Održava filmskometodičke radionice za nastavnike u zemlji i inozemstvu. Vanjska je suradnica Hrvatskoga filmskog saveza na revijskim i obrazovnim programima te Hrvatskoga audiovizualnog centra na programima filmske pismenosti. Autorica je knjige Film u školi. Uspostavljanje modela filmske edukacije u srednjoj školi (Hrvatski filmski savez, 2021). Objavljivala je u Hrvatskom filmskom ljetopisu i drugim izdanjima HFS-a te izlagala na međunarodnim znanstvenim skupovima u Opatiji, Puli, Koprivnici, Ljubljani i Beogradu te na stručnim skupovima diljem Hrvatske. Koautorica je Analize stanja, Mapiranja sustava financiranja i Akcijskog plana razvoja filmske edukacije i poticanja filmske pismenosti 2023. – 2026. (HAVC, 2023) Dobitnica je nagrade MZO-a za jednog od najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika 2018./2019. te 2021./2022. Članica je Hrvatskog društva filmskih kritičara. Od ožujka 2023. obnaša dužnost predsjednice Hrvatskog filmskog saveza.

Jelena Modrić

osnivačica, voditeljica Filmske naSTAVe @ Tuškanac

Jelena Modrić (Pula, 1983.) Diplomirala je montažu na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Osim što se bavi umjetničkom praksom, zaposlena je na Akademiji dramske umjetnosti u zvanju izvanredne profesorice na Odsjeku montaže. Osnivačica je i voditeljica Filmske naSTAVe te predavačica Analize i interpretacije filma u nastavi na Školi medijske kulture „dr. Ante Peterlić“. Vanjska je suradnica Hrvatskoga filmskog saveza na obrazovnim i revijskim programima te Hrvatskoga audiovizualnog centra na Projektu filmske pismenosti. Doktorandica je Poslijediplomskoga doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

@ online

Margareta Đordić

voditeljica Filmske naSTAVe @ online

Margareta Đordić (Zagreb, 1989.) Diplomirala je kroatistiku i talijanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao nastavnica Hrvatskog jezika u XVI. gimnaziji, gdje vodi i filmsku grupu. Voditeljica je Digitalne filmske naSTAVe. Vanjska je suradnica Hrvatskoga filmskog saveza na obrazovnim i revijskim programima. Doktorandica je Poslijediplomskoga doktorskog studija znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ilija Barišić

voditelj Filmske naSTAVe @ online

Ilija Barišić (Zagreb, 1981.) diplomirao je Kroatistiku i Povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istom je fakultetu doktorirao 2017. godine s temom Filmski diskurs u videoigrama. Od 2010. godine zaposlen kao profesor Hrvatskog jezika u III. gimnaziji u Zagrebu. Od 2018. godine predaje na Sveučilištu VERN' kolegije iz područja videoigara, a od 2019. predaje i na Školi medijske kulture „dr. Ante Peterlić“. Godine 2019. objavio je knjigu Filmska gramatika videoigara za koju mu je Hrvatsko društvo filmskih kritičara 2021. dodijelilo Nagradu „Ante Peterlić“. Dobitnik je nagrade MZO-a za jednog od 510 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika 2020./2021. Znanstvene i stručne članke objavljuje u brojnim časopisima te redovito sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je Hrvatskog društva filmskih kritičara.

Ina Bijelić

voditeljica Filmske naSTAVe @ online

Ina Bijelić (Zagreb, 1985.) diplomirala je montažu na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao montažerka na mnogim filmskim i televizijskim projektima u funkciji montažerke i skripterice, kako igranim, tako i dokumentarnim. Uz umjetnički rad, zaposlena je na Akademiji dramske umjetnosti u zvanju docentice na Odsjeku montaže. Voditeljica je Digitalne filmske naSTAVe. Vanjska je suradnica Hrvatskoga filmskog saveza na obrazovnim programima.

Uroš Živanović

voditelj Filmske naSTAVe @ online

Uroš Živanović (Rijeka, 1981.) diplomirao je antropologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj scenarističkog programa Palunko u Hrvatskom filmskom savezu, pri kojem je pokrenuo Scenarističku školu te uredio prvi hrvatski scenaristički udžbenik (“Napiši scenarij” Jasmine Kallay). Jedan je od osnivača Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela, u kojem je obnašao dužnost potpredsjednika. Bio je angažiran u Hrvatskom audiovizualnom centru, u kojem je vodio Projekt filmske pismenosti te bio jedan od autora Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017. – 2021. Uz svoj filmski debi “Hladna fronta”, kojim je osvojio Zlatna kolica u programu Kockice na Zagreb Film Festivalu 2009., režirao je nekoliko kratkometražnih dokumentarnih i namjenskih radova, producirao kratkometražne igrane filmove, mentorirao scenarije i projekte u razvoju. Vodio je brojne scenarističke radionice i programe filmske edukacije, čime se i danas pretežito bavi. Član je Hrvatskog društva filmskih kritičara. Polaznik je specijalističkog poslijediplomskog studija javnog zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sonja Tarokić

voditeljica Filmske naSTAVe @ online

Sonja Tarokić (Zagreb, 1988.) magistrirala je filmsku režiju igranog filma na Akademiji dramske umjetnosti, te završila preddiplomski studij komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu. Autorica je nekoliko kratkometražnih igranih filmova, te nagrađivanog dugometražnog igranog filma Zbornica (2021.). Kroz prethodnih desetak godina vodila je brojne radionice scenarija i režije za odrasle, mlade i djecu, s udrugama kao što su Kinoklub Zagreb, Blank, Sedma umjetnost, Hrvatski filmski savez, Zagrebačko kazalište mladih te Zagreb Film Festival. Redovito radi kao savjetnica na scenariju s domaćim i europskim autorima, režira televizijske reklame i spotove, te odnedavno predaje na zagrebačkoj Akademiji studentima glume i filmske režije.

Tomislav Šoban

voditelj Filmske naSTAVe @ online

Tomislav Šoban (Zagreb, 1981.) Diplomirao je na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Završio je prediplomski studij filmske i TV režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je i diplomirao igrani film. Autor je više kratkih igranih filmova te nekoliko animirano-eksperimentalnih filmova koji su prikazivani na raznim filmskim festivalima. Predsjednik je Kinokluba Zagreb. Voditelj je Radionice za eksperimentalni film na Školi medijske kulture „dr. Ante Peterlić“ i Digitalne filmske naSTAVe. Voditelj je filmskih radionica za odrasle u Kinoklubu Zagreb, kao i mnogih filmskih radionica za djecu i mlade u organizaciji Hrvatskoga filmskog saveza te drugih filmskih udruga.

Organizacijski tim

Sanja Zanki Pejić

voditeljica revijskih i obrazovnih programa Hrvatskoga filmskog saveza

Antonio Britvar

multimedijski inženjer, vanjski suradnik Hrvatskoga filmskog saveza